Kontakt z galerią
od poniedziałku do piątku od 10:00 do 17:00
Pełne dane kontaktowe
14dni na zwrot
darmowa
dostawa
Promocja
Filtrowanie
Kategoria/technikanie wybrano
Tematykanie wybrano
Obrazy na prezentnie wybrano
Cenanie wybrano
Szerokośćnie wybrano
Wysokośćnie wybrano
Kolor obrazunie wybrano
Kierunki w sztucenie wybrano
Sortowaniedomyślnie
wyczyść filtry
Filtruj
Zobacz kategorie

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie: Wydział Malarstwa, Wydział Rzeźby, Wydział Grafiki, Wydział Architektury Wnętrz, Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki i Wydział Form Przemysłowych. Ponadto kształcenie ma miejsce w Jednostkach Międzywydziałowych takich jak:  Międzywydziałowa Katedra Teorii i Historii Sztuki, Studium Języków Obcych i Studium Wychowania Fizycznego. Uzupełniają kształcenie i funkcjonowanie  Jednostki Ogólnouczelniane w postaci:  Biblioteki, Muzeum,  Archiwum, Wydawnictwa i Galerii.

Mieszkanie można znaleźć w Domu studenckim a na plener bądź wypoczynek pojechać do Domu plenerowego w Zakopanem.

Studenci ASP w Krakowie mają możliwość odbycia części studiów w zagranicznych uczelniach. Co roku kilkudziesięciu z nich wyjeżdża na semestralne bądź dłuższe staże w ramach prowadzonych w Uczelni programów wymiany, zarówno dofinansowanych przez Unię Europejską (Life-long Learning) jak i innych, np. CEEPUS  (Central European Exchange Program for University Studies). Pracownie ASP w Krakowie są także miejscem staży studyjnych dla studentów i młodych artystów z Polski i z zagranicy.

Opłata za studia niestacjonarne pierwszego stopnia w roku akademickim 2009/2010, obowiązująca studentów I roku studiów na kierunkach malarstwo, grafika, architektura wnętrz wynosiła 6.300,00 zł.

Opłata za studia niestacjonarne pierwszego stopnia w roku akademickim 2009/2010, obowiązująca studentów I roku studiów na kierunku wzornictwo wynosiła 7.200,00 zł.

Opłata za studia niestacjonarne drugiego stopnia w roku akademickim 2009/2010, obowiązująca studentów I roku studiów na kierunkach malarstwo, grafika wynosiła: 5.800,00 zł, architektura wnętrz 5.600,00 zł

Opłata za studia niestacjonarne drugiego stopnia w roku akademickim 2009/2010, obowiązująca studentów I roku studiów na kierunku wzornictwo wynosi 8.000,00 zł ( w kolejnych latach opłaty są trochę mniejsze).

Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie oferuje również studia podyplomowe i doktoranckie.

Studenci ASP w Krakowie mogą ubiegać się o przyznanie pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa w formie: stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, stypendium za wyniki w nauce, stypendium ministra za wybitne osiągnięcia w nauce, stypendium ministra za wybitne osiągnięcia w sporcie, stypendium na wyżywienie, stypendium mieszkaniowego, zapomogi.

Informacje o rekrutacji na stronie internetowej uczelni.