Kontakt z galerią
od poniedziałku do piątku od 10:00 do 17:00
Pełne dane kontaktowe
14dni na zwrot
darmowa
dostawa
Promocja
Filtrowanie
Kategoria/technikanie wybrano
Tematykanie wybrano
Obrazy na prezentnie wybrano
Cenanie wybrano
Szerokośćnie wybrano
Wysokośćnie wybrano
Kolor obrazunie wybrano
Kierunki w sztucenie wybrano
Sortowaniedomyślnie
wyczyść filtry
Filtruj
Zobacz kategorie

Festiwal Sztuki Wysokiej

Celem festiwalu jest połączenie sztuki, ludzi i miejsca, ukazanie sztuki jako jednej z podstawowych wartości w życiu człowieka, uwrażliwienie odbiorcy na różne formy artystycznego wyrazu i zainspirowanie mieszkańców miasta Bytomia
i okolic do aktywnego uczestnictwa  i podniesienia poziomu kultury osobistej.
Festiwal jest również okazją do spotkania na jednej płaszczyźnie wybitnych i uznanych artystów oraz młodych adeptów sztuki, daje możliwość zbliżenia i skonfrontowania postaw twórczych artystów kilku pokoleń. Umożliwia zaprezentować prace młodych utalentowanych ludzi w środowisku artystycznym. Festiwal jest przedsięwzięciem łączącym wiele różnorodnych dyscyplin sztuki takich jak: malarstwo, grafika, fotografia, instalacja artystyczna, rzeźba, muzyka, występy teatralne i performance.

Festiwal Sztuki Wysokiej skierowany jest do artysty, który „(…) nie jest odrębny od świata człowieka nie będącego artystą, jest to w zasadzie ten sam świat, lecz artysta widzi, odczuwa, zajmuje wobec tego, co ludzkie postawę zaostrzoną, zradykalizowaną, skrajną.” Festiwal to impreza kierowana do doświadczonego twórcy i uznanego artysty, ale również do ich wychowanków : studentów i absolwentów. Formuła Festiwalu dopuszcza również uczestnictwo twórców niezależnych.
Festiwal jest momentem spotkania nie tylko widza i twórcy, ma za zadanie konfrontację artysty z artystą.
To bardzo ważny aspekt tego przedsięwzięcia, spotkanie na jednej płaszczyźnie mistrzów i uczniów. Możliwość szczerej oceny, wyrażenia opinii: krytyki, jak i zachwytu. To okazja do zbliżenia postaw twórczych artystów kilku pokoleń. To również możliwość zaistnienia w środowisku artystycznym.
Festiwal to święto sztuki, które ma utwierdzić artystę w przekonaniu, że jego działania są potrzebne a nawet niezbędne,
a odbiorcami jest szerokie grono miłośników sztuki.

Całokształt działań związanych z organizacją Festiwalu Sztuki Wysokiej zmierza do ukazania sztuki jako jednej z podstawowych wartości w życiu człowieka, którą nabywa na drodze rozwoju i umacnia w miarę podnoszenia poziomu kultury osobistej .
Sztuka „(…) jest wartością, która często bywa najpierw obca, wykraczająca poza ramy aktualnych potrzeb człowieka, a w procesie nabywania wiedzy, doświadczeń i rozwijania wrażliwości estetycznej staje się nie tylko niezbędnym składnikiem życia, lecz nadto niezastąpionym elementem struktury osobowości, niezbędnym dopełnieniem człowieka.” Rola edukacyjna Festiwalu odbywa się na dwóch płaszczyznach: pierwsza z nich to uobecnianie sztuki poprzez obcowanie z konkretnym dziełem i jego autorem, druga to możliwość rozwoju poprzez uczestnictwo, rozumiane jako współtworzenie oprawy ekspozycji i włączenie się w  przygotowanie imprezy.
Procesy te wpływają zarówno na artystów biorących czynny udział w Festiwalu,  jak i na mieszkańców miasta oraz pracowników Elektrociepłowni, będących świadomymi lub nieświadomymi uczestnikami przedsięwzięcia.
Współtworzenie imprezy i obcowanie z dziełem jak i obcowanie ze sobą nawzajem, konsolidują środowisko artystyczne, ale przede wszystkim ukazują pozytywny obraz artysty i jego pracy, w szerokim rozumieniu tego słowa, w oczach lokalnej społeczności, wśród której są zarówno  mieszkańcy najbliższego otoczenia Elektrociepłowni oraz przypadkowi przechodnie. Mieszkańcy uczestniczą w tych działaniach w sposób aktywny i nieaktywny. Nieaktywnie – poprzez możliwość obserwacji; aktywnie – poprzez włączanie się w szereg działań związanych z przygotowaniami przedsięwzięcia.

Możliwość dobrowolnej obserwacji pozwala na prześledzenie wielu czynności składających się na całkowity i ostateczny obraz Festiwalu.
Sam obraz czy grafika eksponowane na ścianie to jedynie cząstka zadań składających się na organizację przedsięwzięcia. Widz będący  uczestnikiem świadomym lub nieświadomym owego projektu, zdaje sobie sprawę, że i on może stać się współtwórcą Festiwalu jako inicjatywy o charakterze artystycznym. Współorganizować go na jednej płaszczyźnie z interesującymi indywidualnościami świata sztuki. Wykonywanie prostych i z pozoru banalnych czynności takich jak sprzątanie, montaż
i wieszanie prac, rozklejanie plakatów, malowanie ścian itp. okazuje się nieodzownym i koniecznym elementem przygotowań, mającym znaczny wpływ na osiągnięcie zamierzonego końcowego efektu.

http://staloweanioly.pl